Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs 2020, Museum de Lakenhal, Leiden

[NL] Voor haar interdisciplinaire kunstwerken gebruikt Evelien Gransjean alledaagse objecten en materialen die, in idee en uitwerking, zowel een persoonlijke als universele betekenis krijgen. Voor deze presentatie maakte zij een drieluik over tijd en ruimte. Gransjean liet zich hiertoe inspireren door de gebouwen van Museum De Lakenhal en Het Laatste Oordeel, het drieluik van Lucas van Leyden in het bijzonder. Haar drieluik bevat thema’s die gaan over hier en nu, dromen en verlangen en de veranderlijkheid van dingen.

[ENG] For her interdisciplinary artworks, Evelien Gransjean uses everyday objects and materials that – in idea and execution – gain both a personal and universal meaning. For this presentation she made a triptych about time and space. Gransjean was inspired by the buildings of Museum De Lakenhal and The Last Judgment, Lucas van Leyden’s triptych, in particular. Her triptych contains themes about the here and now, dreams, longing and the changeability of things.

Film: Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs 2020, Museum de Lakenhal, Leiden

Captured on camera by Marc de Haan, on film by Marit Geluk