34 Seconds of a 657 video

In On Gone, 2020, …ism project space, Den Haag

[NL] Evelien Gransjean (Leiden, 1989) heeft zich in …ism project space genesteld om er op zoek te gaan naar nieuwe wegen om het pand weer te verlaten. Haar nieuwsgierigheid voedt het verlangen om altijd weer ergens anders te zijn. Evelien Gransjean geeft met haar werk uitdrukking aan een gevoel van desoriëntatie. Dat geldt ook voor de bezoeker van wie wordt verwacht dat het zelf de sporen volgt die Gransjean in de ruimte achter laat. In On Gone is een reis door ruimte en tijd waarbij we zelf bepalen hoe lang deze duurt.

[ENG] Evelien Gransjean (Leiden, 1989) moved into …ism project space to find new ways to leave the building. Her curiosity feeds her desire to constantly be somewhere else. With her work, Evelien Gransjean expresses a sense of disorientation. This also applies to the visitor who is expected to follow the traces that Gransjean leaves behind within the project space. In On Gone is a journey through space and time. And it is up to us how long the journey will last.

Captured on camera by Laura Luca