‘Dagmaat’ (Daylight Size), 2016

[NL] In 2016 nam Evelien Gransjean deel aan ‘Beelden in Leiden’ en maakte op het thema ‘Life Science’ een beeld dat zich liet omschrijven als een monument voor het moment.

‘Dagmaat’ bestaat uit een houten constructie die duidelijk sporen van de geschiedenis draagt, waarin als een symbool van de toekomst een glazen bol hangt. Maar de constructie oogt wankel en de bol hangt aan dunne draden. In het spiegelende grondvlak opent zich een onpeilbare diepte. De onvermijdelijk van de vooruitgang – in algemene zin, maar in de context van Beelden in Leiden in het bijzonder op wetenschappelijk gebied – wordt met dit kunstwerk niet zozeer ter discussie gesteld, als wel in perspectief geplaatst.

[ENG] In 2016 Evelien Gransjean participated in the ‘Sculptures in Leiden’ exhibition – and created an artwork on the theme ‘Life Science’ that could be described as a monument for the moment.

‘Daylight Size’ consists of a wooden construction that clearly bears traces of history. Balancing in the middle of this construction is a glass ball – a symbol for the future. But the construction looks unstable and the sphere hangs from thin wires. An unfathomable depth opens up in the reflective base. The inevitability of progress – in a general sense, but in the context of Sculptures in Leiden in particular in the scientific field – is not so much questioned, but rather put into perspective.