Wat er eigenlijk allemaal gebeurt, 2017, See Lab, Scheveningen

Captured by Chloë van Diepen